Kan ett nytt perspektiv lösa välfärdssjukdommar?

De senaste årens anatomiska forskning förändrar synen på värk, smärta och läkning.

  • Efter ett 1900-tal av blomstrande kemi-baserad läkekonst, mycket tack vare penicillinets hundraprocentiga effekt, börjar fler och fler forskare vända blicken åter mot fysiken.
  • Kan det vara så att ett nytt perspektiv hjälper oss hitta lösningar på de nya välfärdssjukdomarna?
  • Hans Bohlin har de senaste åren byggt upp ett internationellt nätverk av fascia-forskare och experter på praktisk tillämpning av ny forskning.
  • Vi bad honom berätta mer om kemi, fysik, läkning och inflammationsrelaterade välfärdssjukdomar.

Läs mer om Fascia Innovation