• null

  ”Vi ska jobba med de som är bäst. Allt måste vara online, allt måste vara processorienterat och skalbart”

  – Hans Bohlin, Grundare, Januari 2010

Hur går vi från idé till verklighet, snabbt och inom många branscher – med få resurser?

Fascia är ett nytt tankesätt som kräver nya innovationer & affärslösningar

Kärnan i hela vår verksamhet är de insikter som följer på förståelsen för vad Fascia är – men kanske i ännu större grad vad Fascia INNEBÄR.

Fascia är ett sätt att se på och behandla kroppen som en levande helhet. Det är ett annat perspektiv för att förstå sjukdom och dysfunktion.

Grundidén är att stimulera flöde, rörlighet och avslappning, förbättra balans och hållning och på det sättet stärka kroppens egna förmåga att läka.

Den idén har visat sig kunna appliceras inom ett flertal olika segment – och nya möjliga affärsområden dyker upp hela tiden.

Med Business Automation går vi snabbare från idé till verklighet

Nyckeln till vår framgång är en öppenhet, nyfikenhet och vilja att utforska.

Därför har vi byggt upp en kärnverksamhet som är flexibel, snabbrörlig, vertikal och som har potential att göra mycket, snabbt och med få resurser.

Det blir möjligt genom kombinationen av innovation och det vi kallar Business Automation.

Business Automation innebär att allt som inte behöver göras av en människa görs av en maskin … och att det som behöver göras av en människa görs systematiserat och effektivt.

Innovativa lösningar + systematiserade processer = effektiva & skalbara företag

Vår grundapproach är att det går att göra processer av ALLT – och allt som man kan göra processer av kan man systematisera och till stor del automatisera.

Ta Fasciaklinikerna som exempel, ett till stor del automatiserat Franchisesystem där vi byggt upp processer för annonsering, marknadsföring, försäljning, bokning, betalning, bokföring och kundvård samt uppstart och drift av varje enskild franchisetagare.

Exakt samma system, processer och metodik går att, efter några små justeringar, applicera inom Fascia Horse – ett koncept för att behandla hästar.

Vi tror att allt går om man vill – och på att göra det enkelt.

Vår idé är att ta fram något som är riktigt bra för att sedan testa, utveckla och bygga ett koncept kring det.

Därefter gör vi det till en självständig verksamhet, ett självständigt företag och ser till att det finns människor på plats som vet hur man förverkligar idéns potential – samtidigt som vi finns som bollplank och som leverantör av vår spetskompetens:

 • Kommunikation och marknadsföring
 • Konceptualisering, processer och affärsutveckling
 • Utveckling av produkter och tjänster

Fasciaklinikerna var det första av många företag inom Fascia-koncernen som sedan starten 2020 växt till en egen koncern med ständigt ökande efterfrågan – trots pandemi, krig, kriser och inflation.

Videon nedan ger en kort beskrivning av tänket bakom skapandet av Fasciaklinikerna – som sedan dess applicerats på fler verksamheter.

 • null

  ”Vi har en unik möjlighet att utveckla skalbara verksamheter som kombinerar Fascia med Business Automation”

  – Axel Bohlin, VD

Patenterad & prisbelönt behandlingsutrustning för avancerad Fasciabehandling

Ökar rörlighet & avslappning och hjälper kroppen att läka sig själv

Atlasbalans M1 & M2 är baserade på den senaste anatomiska forskningen och optimerad för avancerad och effektiv behandling av fascia.

Genom 400 till 1200 harmoniska pulseringar per minut, sätter maskinerna igång vågrörelser som sprids genom fascian likt ringar på vattnet och på så sätt kan stora områden behandlas på kort tid, både brett och djupt.

Behandlingen ökar i sin tur avslappning, cirkulation och vätskeflöde vilket hjälper kroppen att läka sig själv.

Så påverkas kroppen av Fasciabehandling med maskin

Behandlingen må vara väldigt skonsam – men det är otroligt mycket som händer i kroppen vid behandling – men vad är det som händer egentligen?

Kort förklarat kan man säga att maskinen gör tre saker

 • Ökar flöde: Frekvenser optimerade för att öka flödet av vätska i vävnaden (med 3-12 gånger) vilket återställer vätskebalansen, hjälper utbytet av näringsämnen och slaggutförsel från Fascian samt stimulerar självläkning då ökat flöde bygger om kroppen inifrån
 • Avslappning/rörlighet: Får fascian att slappna av (mekanisk stress/manipulation) och hjälper ansträngda delar som är sammanklistrade eller torra att skaka loss och öka glidfunktionen
 • Smärtlindring: Smärtreceptorer sitter i Fascian och stimuleras av maskinens vibrationer och överbelastas av maskinens byte av frekvenser = stor effekt utan att det gör ont.
Läs mer om maskinens effekt här
 • null

  “Bra behandling för att öka rörlighet och avslappning.”

  – Dr. Vibeke Elbrønd, Veterinär UCPH

Behandlingsmetodik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet

Genom en stark förankring i den anatomiska forskningsvärlden, med en egen forskningsdatabas och ett internationellt nätverk av forskare ser vi till att behandlingsmetodik bygger på en stark vetenskaplig grund.

De beprövade behandlingsprocesserna bygger på över 10 års samlad erfarenhet från manuella terapeuter från olika yrkesgrupper och på den senaste forskningen inom Fascia.

Forskning – ny behandling av Frozen Shoulder

2019 publicerades en forskningsstudie som visar på att den här typen av behandling skulle kunna vara en bra lösning för patienter med Frozen Shoulder – ett annat tillstånd kopplat till Fascia, smärta och kronisk inflammation

87 % fick ökad rörlighet på 30 grader eller mer, 52 % 60 grader eller mer och 30 % fick full rörlighet.

Med hjälp av termografi gick det även att se inflammation före och efter behandling – något som går att använda för att enklare och kostnadseffektivare diagnosticera inflammation än d-depronyl

2022 gjordes ett reportage om studien med läkaren Håkan Borg

Läs mer om studien här
 • null

  “De gamla premisserna för forskning inom vårt anatomiska område gäller inte längre”

  –Dr Heike Jäger, Neurofysiolog

Kunskap om kroppen på ett enkelt sätt

Vad innebär det för dig som människa när du lär dig mer om hur kroppen fungerar och hur använder du kunskap om din egen kropp i ditt vardagliga liv?

Fasciaguiden finns för att ge människor kunskap om kroppen på ett enkelt sätt – och är också den röda tråd som knyter samman alla verksamheter inom Fasciakoncernen.

Det är världens största forskningsdatabas om Fascia och med i form av artiklar, filmer och podcast behandlas vetenskap och beprövad erfarenhet, filosofi och nya insikter, praktisk tillämpning av ny forskning och de små sakerna som gör skillnad för ens välmående.

Avsnitt 104 av Fasciaguiden handlar om just varför det är viktigt att få kunskap om sin kropp på ett enkelt sätt

Hemsidan, podcasten, guiden och filmerna ligger

Just nu pågår en global revolution inom anatomisk forskning, som i grunden förändrar vår syn på människokroppen.

Det handlar om Fascia, ett nätverk av bindväv utan början och slut, som omsluter allt i kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler

Fasciaguiden finns för att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt

Det är en podcast om vetenskap och beprövad erfarenhet, om filosofi och nya insikter, om praktisk tillämpning av ny forskning och om de små sakerna som gör skillnad för ditt välmående

Läs mer på Fasciaguiden.se