Camilla har läst 800 forskningsartiklar om Fascia på mindre än ett år

“Många artiklar publicerade innan 2013/2014 går nästan inte att använda idag då de innehåller utdaterad information” – Camilla Ranje Nordin

  • Sedan april 2019 har Camilla Ranje Nordin, husdjursagronom, lärare och före detta forskningsassistent, haft i uppdrag att gå igenom och sammanställa aktuell forskning om Fascia
  • På mindre än ett år har hon nu läst och kategoriserat över 800 rapporter och sorterat ut de mest intressanta (över 500st)
  • Under våren 2020 publiceras resultatet av hennes verk på fasciaguide.com/research
Länk till forskningsdatabasen

Kontaktuppgifter för vidare intervju

Fler case och berättelser

Relaterade artiklar