Ny pilotstudie om potentiell behandling av Frozen Shoulder

Swedish Fascia Vibes kan underlätta för patienter med Frozen Shoulder

En pilotstudie av Håkan Borg, Leg. Läkare, ÖHN Specialist, privatpraktiserande, Hans Bohlin och Axel Bohlin, Fascia Innovation AB. Godkänd av Etikprövningsnämnden, Stockholm 2018

  • Under 2017 användes Swedish Fascia Vibes för att framgångsrikt förbättra rörlighet i axel och skulderparti hos några tiotal personer med konstaterad Frozen Shoulder.
  • När legitimerad läkare Håkan Borg fick ta del av dessa behandlingsresultat föreslog han att en studie borde genomföras för att vetenskapligt pröva behandlingens effekt.
  • En pilotstudie inleddes våren 2018 och resultaten indikerar att behandlingen kan vara en potentiell behandlingsform för patienter med Frozen Shoulder.
  • Än mer fascinerande är indikationen att termografi kan vara ett sätt att utforska samband mellan inflammation i vävnaden och smärta.
  • Avsikten är nu att göra en fortsättningsstudie med ökat patientunderlag med förhoppningen om en ny tänkbar vårdprocess.
  • Pilotstudien sammanfattades sommarn 2018 i en artikel som går att ladda ner nedan.

Läs mer om Swedish Fascia Vibes by Fascia Innovation